EN 388
EN 407
EN 511
Standart EN 420: 2003

Kapsam

 • Bu standart bütün koruyucu eldivenler için geçerli olan genel bir standarttır. Konfor, rahatlık ve verimlilik gibi genel şartları tanımlar. Kullanım alanları genel olmakla birlikte Elektrik ya da cerrahi alanlarda kullanılan eldivenler diğer standartlar tarafından yönetilir.

Tanım

 • Koruyucu iş eldiveni bilindiği üzere elin tamamını ya da bir kısmını tehlikelerden koruyan bir ”kişisel koruycu ekipmandır” ve bazı durumlarda kol bölgesini kapasayabilir. Bir eldivenin performans seviyesi belli testlerden geçtikten sonra numaralandırılır. Test seviyesi 0 olan eldiven ya denenmemiştir ya da en az performans gösterir. Performans seviyesi x olarak işaretlenen eldivenler kullanım için uygun değil demektir. İş eldivenlerinin performansı arttıkça seviye değeri de artış gösterir.

Gereksinimler

Eldiven üretimi ve tasarımı

 • • İş eldivenleri normal kullanım koşullarında mümkün olan en uzun kullanım süresine göre üretilir ve maksimum koruma sağlamayı hedefler
 • • Yapısı gereği dikişli üretilen eldivenler, bazı kullanım alanlarında performans düşüklüğüne neden olabilir. Erkos Çevre ve İş Güvenliği, kullanım alanına uygun iş eldiven seçiminizde size yardımcı olmaktan mutluluk duyar.

Olumsuz Etkileri

 • • EN Standartlarında üretilen eldivenlerin kullanıcıya herhangi bir olumsuz etkisi olmamaktadır.
 • • Satın aldığınız eldivenin pH değerinin 3.5 ile 9.5 arasında olmasına dikkat ediniz.
 • • Krom (VI) içeriği en az 10 ppm değerinin altında olmalıdır.

Elektrostatik Özellikler

  • • Elektrostatik deşarj riskini azaltmak için tasarlanmış olan antistatik eldivenler EN 114 Standardına göre test edilir.
  • • Elde edilen test değerleri sorumlu iş güvenliği uzmanına rapor edilmelidir.
  • • Elektrostatik piktogram kullanılmaması tavsiye edilir.

Boyutlandırma

   • • Minimum uzunluğun altında olan eldivenler ”Özel amaçlı ürün” olarak değerlendirilir.

Hareket Kabiliyeti

   • • Gerekli performans aşağıda ki tabloda detaylandırılmıştır.

Buhar, İletim ve Emilim

   • • Gerekli durumlarda, (5 mg/cm2.h) oranında sadece su buharı iletimine izin verilebilir.
   • • Su buharı iletimi hariç, 8 saatte en çok cm2/8mg değerini korumalıdır.

İşaretlemeler ve Bilgiler

   • Her iş eldivenin üzerinde açık ve okunaklı bir şekilde şu bilgiler yer almalıdır:
   • – İmalatçının adı
   • – Eldiven ve ebat tanımı
   • – CE işareti
   • – İlgili performans seviyeleri ile birlikte piktogram ve EN Standartları referansları yer almalıdır.
   • Eldivenin üzerinde ki işaretlemeler, kullanım boyunca okunabilir olmalıdır. Bu işaretlerin aşınması ve silinmesi durumunda eldivenin ambalajında aynı bilgiler yer almalıdır.

Ambalaj üzerinde olması gereken bilgiler

    • • Üretici veya temsilcisinin adı ve adresi
    • • Eldiven ve ebat tanımı
    • • CE İşareti
    • • Kullanım bilgisi:
    • – tasarım: ‘minimum riskler için’
    • – ara tasarım ya da karmaşık tasarım: ilgili piktogramlar
    • • Elin hangi kısmını koruduğu belirtilmelidir (örnek: ‘Sadece avuç içi koruma’)

Kullanım Talimatları (Eldiven kullanıcıya sunulduğunda temin edilmelidir)

    • • Üretici veya temsilcinin adı ve adresi
    • • Eldivenin tanımı
    • • Kullanılabilen boyut aralığı
    • • CE işareti
    • • Bakım ve saklama talimatları
    • • Alerjiye neden olduğu bilinen eldivenlerin imalatında kullanılan maddelerin listesi
    • • Ürün sertifikalı ise onaylanmış kuruluşun adı ve adresi

Eldiven Boyutlandırma Grafiği

    • İş eldivenini rahat kullanabilmek için lütfen uygun ölçülerde sipariş ediniz. Gerekli boyutu öğrenmek için bez terzi bandı kullanılabilir. Başparmak üzerinden ve serçe parmak altından ölçülen el çevresi (inch) ortalama eldiven boyutuna eşittir.
 Ebat #  XS  S  M  L  XL  XXL
 Ebat  6  7  8  9  10  11

Eldiven Ölçülendirme

 Eldiven Boyutu  Standart El Uzunluğu  El Çevresi Uzunluğu (mm)  Minimum Eldiven Uzunluğu (mm)
 6  6  152/160  220
 7  7  178/171  230
 8  8  203/182  240
 9  9  229/192  250
 10  10  254/204  260
 11  11  279/215  270

Çalışma Kabiliyeti

 Performans Seviyesi  En Küçük Çap
 1  11.0
 2  9.5
 3  8.0
 4  6.5
 5  5.0
Standart EN 374: 2003
Standart EN 388: 2003
Standart EN 407: 2004

Kapsam

Bu standart, ısı ve / veya yangına karşı koruyucu eldivenler için termal performans belirtir.

Tanımlar ve Gereksinimler

Koruma niteliği, koruma derecesi ve özel koruyucu faktörlerine göre altı performans seviyelesi ile gösterilir.

Standard EN 407: 2004

‘Isı ve alev’ simgesi ve 6 basamaklı bir sayı ile belirtilir:

a. Aleve Karşı Direnç (performans seviyesi 0-4)
Malzemenin yanma süresine bağlı olarak numune test eldiveni ile dikişleri 15 saniyelik temasta dağılmamalıdır.

b. Isı Temas Direnci (performans seviyesi 0-4)
(100-500°C) aralığında 15 saniye boyunca kullanıcının herhangi bir yanma hissetmemesi gerekir. Bir EN Seviye 3 alev testinde en yüksek ısı direnci elde edilmelidir. Aksi takdirde, maksimum temas ısı seviyesi Seviye 2 olarak belirlenecektir.

c. Konvektif Isı Direnci (performans seviyesi 0-4)
Eldiven ısı teması sonucu ikinci bir alev temasında ısıyı geciktirmelidir. Bu performans seviyesi 3 veya 4 alev testinde elde edilmiş ise performans seviyesi belirtilmelidir.

d. Radyant Isı Direnci (performans seviyesi 0-4)
Temas süresi boyunca eldiven bir ısı kaynağına maruz kaldığında ısı transferini geciktirmelidir. Bu performans seviyesi 3 veya 4 alev testinde elde edilmiş ise performans seviyesi belirtilmelidir.

e. Erimiş Metal Sıçramasına Karşı Direnç (performans seviyesi 0-4)
Temel bir seviyede eldiveni ısıtmak için gerekli erimiş metal damlalarına maruz bırakılır. Bu performans seviyesi 3 veya 4 alev testinde elde edilmiş ise performans seviyesi belirtilmelidir.

f. Aşırı Miktarda Erimiş Metale Karşı Direnç; (performans seviyesi 0-4)
Eğer metal damlaları numune eldivene yapışır yada üzerinde kalırsa test başarısız olur.

Eldivenlerin aşınma ve yıpranma seviyesi en az 1 performans seviyesine ulaşmış olması gerekmektedir.

Standart EN 511: 2006

Kapsam

Bu standart konvektif ısıya karşı elleri korumak için bütün eldivenleri kapsar ve -50°C kadar direnç göstermelidir.

Tanımlar ve Gereksinimler

Soğuğa karşı koruma niteliklerine ilişkin, 3 performans seviyesinin yer aldığı bir simge ile ifade edilir.

Standard EN 511: 2006

‘Soğuk tehlike’ simgesi ve 3 basamaklı bir sayı ile ifade edilir:

a. Konvektif Soğuk Direnci (performans seviyesi 0-4)
Konveksiyon ile soğuk devri ölçülerek elde edilen eldivenin ısı yalıtım özelliklerine göre sınıflandırılır.

b. Soğuk Temas Direnci (performans seviyesi 0-4)
Soğuk bir nesne ile temasta bulunduğunda eldivenin ısı direnci sabit kalmalı.

c. Su Sızdırma (0 ya da 1)
0 = su sızdırır
1 = su sızdırmaz

Tüm eldivenlerin aşınma ve yıpranma performans seviyesi 1 olmalıdır.

Standart EN 421: 2010

Kapsam

Bu standart radyasyon ve radyoaktif kirlenmeyi iyonize bir şekilde korumayı kontrol eder.

Tanımlar ve Gereksinimler

Koruma yapısı spesifik koruyucu özellikleri ile ilgili bir şekil ile gösterilir.

Radyoaktif Kirliliğe Karşı Koruma

Radyoaktif kirlenmeye karşı korumak için, eldivenin sıvı geçirmez olması ve sızma testi olarak tanımlanan testi geçmesi gerekiyor.

• Çevre güvenliğinde kullanılan eldiven için, eldiven ayrıca belirli bir hava basıncı kaçak testinde geçecektir.
• Bu test, isteğe bağlı olarak ve eldiven seçiminde yardımcı olması açısından önemlidir.

İyonize Radyasyon Koruma

Koruyucu eldivenin iyonize radyasyondan koruması için bir miktar kurşun ya da eşdeğer bir metal içermelidir. Kurşun içeren eldivenler mutlaka ilgili işaretle belirtilmelidir.

Standart EN 1149

Kapsam

Bu standart, elektrostatik deşarjı önlemek için elektrostatik enerji tüketen koruyucu giysiler (eldiven) üretiminde kullanılan malzemeler için gereksinimleri ve deney metotlarını kapsar.

Tanımlar ve Gereksinimler

EN 420:2003 e göre, bu elektrostatik özellikleri EN 1149 da açıklanan test yöntemlerine göre test edileceği tanımlanır.

1. EN 1149 – Bölüm 1 Yüzey direnci belirtilen elektrotlar, test örneği ve 100 ohm arasında bir potansiyel ± 5V üzerinde duran malzeme yüzeyi boyunca ohm = direncini ölçmek için bu test gereklidir.

EN 1149 – Bölüm 2

2. EN 1149 – Bölüm 2 Düşey direnç (ohm), test numunesi ve 100 arasında bir potansiyel ± 5V bölgesinin karşılıklı yüzeyleri üzerine yerleştirilmiş iki elektrot arasında malzeme ile ohm = direncini ölçmek için gerekli testi tanımlar.

EN 1149 – Bölüm 3 & 5

3. EN 1149 – Bölüm 3 yarım çürüme süresi T50 = bir elektrot ile malzemeye bağlı bir olarak % 50 çürüme elde etmek için gereken süreyi kapsar.

4. EN 1149 – Bölüm 5 Eldiven için antistatik talep etme kriterlerini belirler:
• Yüzey direnci < 2.5×109 (ohm) (or Yüzey direnci < 5×1010 (ohm) ya da
• Şarj çürüme süresi T50 < 4s
• Düşey direnç için (ohm),bir dizi kriter tanımlanmış bulunmaktadır.

Standart EN 12477: 2001

Bu yönlendirme işareti eldivenin gıda kullanımına uygun olduğunu gösterir.