532 B

EMT ilk yardım teknik eldiveni

 

 

 

Özellikler

• 90/128/ECC direktifi uyarınca, gıda üretiminde kullanılmaya
ehliyetlidir.
• Düşük riskli tehlikeler için kimyasal sertifikalıdır.
• Pudrasızdır, kirlilik yaratmaz.
• Ekstra kalındır, mekanik ve kimyasal direnci daha
fazladır.
• Ekstra uzundur, daha iyi korunma sağlar.
• Kimyasal direncini arttırmak için klorlanmıştır.
• Hafif ve çok hassas eldivendir, çok yönlüdür.

Dökümanlar

532 B Kullanım Kılavuzu
532 B Sertifika